urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Wieliczce - Wieliczka

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Wieliczce
 • Adres: ul. Zamkowa 2, 32-020 Wieliczka
 • Telefony: 0-12 279-85-02
 • Fax: 0-12 279-86-66
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT25101012700004912221000000
  • VAT 72101012700004912222000000
  • PIT22101012700004912223000000
  • d.j.b.
  • in.d16101012700004912227000000
  • j.b.
  • wyd.60101012700004912230000000
  • doch.10101012700004912231000000
  • NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE