urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Węgrowie - Węgrów

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Węgrowie
 • Adres: ul. Kościelna 4, 07-100 Węgrów
 • Telefony: 0-25 792-24-48
 • Fax: 0-25 792-24-48
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT97101010100273262221000000
  • VAT 47101010100273262222000000
  • PIT94101010100273262223000000
  • d.j.b.
  • in.d88101010100273262227000000
  • j.b.
  • wyd.35101010100273262230000000
  • doch.82101010100273262231000000
  • NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE