urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Wałczu - Wałcz

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Wałczu
 • Adres: ul. Kościuszki 4, 78-600 Wałcz
 • Telefony: 0-67 258-00-72
 • Fax: 0-67 258-36-18
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT63101015990002312221000000
  • VAT 13101015990002312222000000
  • PIT60101015990002312223000000
  • d.j.b.
  • in.d54101015990002312227000000
  • j.b.
  • wyd.98101015990002312230000000
  • doch.48101015990002312231000000
  • NBP O/O Szczecin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE