urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Wadowicach - Wadowice

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Wadowicach
 • Adres: ul. Legionów 22, 34-100 Wadowice
 • Telefony: 0-33 872-39-00
 • Fax: 0-33 873-26-10
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT55101012700029032221000000
  • VAT 05101012700029032222000000
  • PIT52101012700029032223000000
  • d.j.b.
  • in.d46101012700029032227000000
  • j.b.
  • wyd.90101012700029032230000000
  • doch.40101012700029032231000000
  • NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE