urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Trzebnicy - Trzebnica

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Trzebnicy
 • Adres: ul. Prusicka 2, 55-100 Trzebnica
 • Telefony: 0-71 388-72-00
 • Fax: 0-71 387-10-35
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT44101016740045162221000000
  • VAT 91101016740045162222000000
  • PIT41101016740045162223000000
  • d.j.b.
  • in.d35101016740045162227000000
  • j.b.
  • wyd.79101016740045162230000000
  • doch.29101016740045162231000000
  • NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE