urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach - Tarnowskie Góry

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
 • Adres: ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry
 • Telefony: 0-32 769-92-99
 • Fax: 0-32 769-92-05
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT93101012123067112221000000
  • VAT 43101012123067112222000000
  • PIT90101012123067112223000000
  • d.j.b.
  • in.d84101012123067112227000000
  • j.b.
  • wyd.31101012123067112230000000
  • doch.78101012123067112231000000
  • NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE