urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Suwałkach - Suwałki

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Suwałkach
 • Adres: ul. 1-go Maja 2A, 16-400 Suwałki
 • Telefony: 0-87 566-69-83 - centrala0-87 566-69-84 - centrala0-87 566-69-85 - centrala0-87 566-48-27 - centrala0-87 566-48-72 - centrala0-87 566-67-07 - sekretariat Naczelnika0-87 566-27-87 - fax0-87 566-48-47 - infolinia Urzedu
 • Fax: 0-87 566-27-87
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT03101010490001692221000000
  • VAT 50101010490001692222000000
  • PIT97101010490001692223000000
  • d.j.b.
  • in.d91101010490001692227000000
  • j.b.
  • wyd.38101010490001692230000000
  • doch.85101010490001692231000000
  • NBP O/O Białystok
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE