urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich - Strzelce Opolskie

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich
 • Adres: ul. Opolska 13, 47-100 Strzelce Opolskie
 • Telefony: 0-77 461-28-29
 • Fax: 0-77 461-28-29 wew. 316
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT39101014010047922221000000
  • VAT 86101014010047922222000000
  • PIT36101014010047922223000000
  • d.j.b.
  • in.d30101014010047922227000000
  • j.b.
  • wyd.74101014010047922230000000
  • doch.24101014010047922231000000
  • NBP O/O Opole
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE