urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Skarżysku Kamiennej - Skarżysko Kamienna

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Skarżysku Kamiennej
 • Adres: ul. 1-go Maja 56, 26-110 Skarżysko Kamienna
 • Telefony: 0-41 251-66-30
 • Fax: 0-41 251-71-36
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT28101012380812722221000000
  • VAT 75101012380812722222000000
  • PIT25101012380812722223000000
  • d.j.b.
  • in.d19101012380812722227000000
  • j.b.
  • wyd.63101012380812722230000000
  • doch.13101012380812722231000000
  • NBP O/O Kielce
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej