urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Siemiatyczach - Siemiatycze

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Siemiatyczach
 • Adres: ul. Pałacowa 18, 17-300 Siemiatycze
 • Telefony: 0-85 656-13-90
 • Fax: 0-85 655-27-40
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT07101010490275732221000000
  • VAT 54101010490275732222000000
  • PIT04101010490275732223000000
  • d.j.b.
  • in.d95101010490275732227000000
  • j.b.
  • wyd.42101010490275732230000000
  • doch.89101010490275732231000000
  • NBP O/O Białystok
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE