urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Ropczycach - Ropczyce

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Ropczycach
 • Adres: ul. Św. Barbary 12, 39-100 Ropczyce
 • Telefony: (0-17) 22 31 800
 • Fax: (0-17) 22 31 801
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT05101015282011462221000000
  • VAT 52101015282011462222000000
  • PIT02101015282011462223000000
  • d.j.b.
  • in.d93101015282011462227000000
  • j.b.
  • wyd.40101015282011462230000000
  • doch.87101015282011462231000000
  • NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE