urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Puławach - Puławy

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Puławach
 • Adres: ul. Władysława Grabskiego 4, 24-100 Puławy
 • Telefony: 0-81 887-96-41
 • Fax: 0-81 888-44-77
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT24101013390020592221000000
  • VAT 71101013390020592222000000
  • PIT21101013390020592223000000
  • d.j.b.
  • in.d15101013390020592227000000
  • j.b.
  • wyd.59101013390020592230000000
  • doch.09101013390020592231000000
  • NBP O/O Lublin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE