urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Przeworsku - Przeworsk

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Przeworsku
 • Adres: ul. Tysiąclecia 1, 37-200 Przeworsk
 • Telefony: 0-16 648-90-27
 • Fax: 0-16 648-83-34
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT32101015280057862221000000
  • VAT 79101015280057862222000000
  • PIT29101015280057862223000000
  • d.j.b.
  • in.d23101015280057862227000000
  • j.b.
  • wyd.67101015280057862230000000
  • doch.17101015280057862231000000
  • NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE