urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Przemyślu - Przemyśl

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Przemyślu
 • Adres: ul. Lwowska 9A, 37-700 Przemyśl
 • Telefony: 0-16 675-26-00
 • Fax: 0-16 678-81-48
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT15101015280020332221000000
  • VAT 62101015280020332222000000
  • PIT12101015280020332223000000
  • d.j.b.
  • in.d06101015280020332227000000
  • j.b.
  • wyd.50101015280020332230000000
  • doch.97101015280020332231000000
  • NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE