urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Prudniku - Prudnik

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Prudniku
 • Adres: ul. Kopernika 1A, 48-200 Prudnik
 • Telefony: 0-77 436-99-00
 • Fax: 0-77 436-99-08
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT44101014010048062221000000
  • VAT 91101014010048062222000000
  • PIT41101014010048062223000000
  • d.j.b.
  • in.d35101014010048062227000000
  • j.b.
  • wyd.79101014010048062230000000
  • doch.29101014010048062231000000
  • NBP O/O Opole
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE