urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu - Oświęcim

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Oświęcimiu
 • Adres: ul. Plebańska 2, 32-600 Oświęcim
 • Telefony: 33 846 64 40
 • Fax: 33 846 64 41
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT81101012700035192221000000
  • VAT 31101012700035192222000000
  • PIT78101012700035192223000000
  • d.j.b.
  • in.d72101012700035192227000000
  • j.b.
  • wyd.19101012700035192230000000
  • doch.66101012700035192231000000
  • NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE