urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Olkuszu - Olkusz

  • Nazwa: Urząd Skarbowy w Olkuszu
  • Adres: ul. Budowlanych 2, 32-300 Olkusz
  • Telefony: 0-32 645-02-20
  • Fax: 0-32 641-38-14
  • Konta bankowe:
    • d.
    • CIT93101012700029902221000000
    • VAT 43101012700029902222000000
    • PIT90101012700029902223000000
    • d.j.b.
    • in.d84101012700029902227000000
    • j.b.
    • wyd.31101012700029902230000000
    • doch.78101012700029902231000000
    • NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE