urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Olesnie - Olesno

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Olesnie
 • Adres: ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
 • Telefony: 0-34 350-44-81
 • Fax: 0-34 358-24-59
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT42101014010007072221000000
  • VAT 89101014010007072222000000
  • PIT39101014010007072223000000
  • d.j.b.
  • in.d33101014010007072227000000
  • j.b.
  • wyd.77101014010007072230000000
  • doch.27101014010007072231000000
  • NBP O/O Opole
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE