urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Olecku - Olecko

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Olecku
 • Adres: ul. Wojska Polskiego 7, 19-400 Olecko
 • Telefony: 0-87 520-30-22
 • Fax: 0-87 520-25-36
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT84101013970010492221000000
  • VAT 34101013970010492222000000
  • PIT81101013970010492223000000
  • d.j.b.
  • in.d75101013970010492227000000
  • j.b.
  • wyd.22101013970010492230000000
  • doch.69101013970010492231000000
  • NBP O/O Olsztyn
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE