urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Oławie - Oława

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Oławie
 • Adres: ul. Lwowska 1, 55-200 Oława
 • Telefony: 0-71 303-94-39
 • Fax: 0-71 313-47-90
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT48101016740039842221000000
  • VAT 95101016740039842222000000
  • PIT45101016740039842223000000
  • d.j.b.
  • in.d39101016740039842227000000
  • j.b.
  • wyd.83101016740039842230000000
  • doch.33101016740039842231000000
  • NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE