urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim - Nowe Miasto Lubawskie

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim
 • Adres: ul. Działyńskich 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
 • Telefony: 0-56 472 62 79
 • Fax: 0-56 472 62 80
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT92101013970010522221000000
  • VAT 42101013970010522222000000
  • PIT89101013970010522223000000
  • d.j.b.
  • in.d83101013970010522227000000
  • j.b.
  • wyd.30101013970010522230000000
  • doch.77101013970010522231000000
  • NBP O/O Olsztyn
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE