urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Nowej Soli - Nowa Sól

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Nowej Soli
 • Adres: ul. Staszica 1, 67-100 Nowa Sól
 • Telefony: 0-68 456-03-02
 • Fax: 0-68 456-03-01
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT23101017040034922221000000
  • VAT 70101017040034922222000000
  • PIT20101017040034922223000000
  • d.j.b.
  • in.d14101017040034922227000000
  • j.b.
  • wyd.58101017040034922230000000
  • doch.08101017040034922231000000
  • NBP O/O Zielona Góra
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE