urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Nisku - Nisko

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Nisku
 • Adres: ul. 3-go Maja 23, 37-400 Nisko
 • Telefony: 0-15 877-77-00
 • Fax: 0-15 841-56-12
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT72101015280026002221000000
  • VAT 22101015280026002222000000
  • PIT69101015280026002223000000
  • d.j.b.
  • in.d63101015280026002227000000
  • j.b.
  • wyd.10101015280026002230000000
  • doch.57101015280026002231000000
  • NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE