urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Mońkach - Mońki

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Mońkach
 • Adres: ul. Ełcka 41a, 19-100 Mońki
 • Telefony: 0-85 716-26-46
 • Fax: 0-85 716-26-46 wew. 30
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT49101010490005502221000000
  • VAT 96101010490005502222000000
  • PIT46101010490005502223000000
  • d.j.b.
  • in.d40101010490005502227000000
  • j.b.
  • wyd.84101010490005502230000000
  • doch.34101010490005502231000000
  • NBP O/O Białystok
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE