urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Miliczu - Milicz

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Miliczu
 • Adres: ul. Składowa 2, 56-300 Milicz
 • Telefony: 0-71 384-09-50
 • Fax: 0-75 782-03-00
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT02101016740006932221000000
  • VAT 49101016740006932222000000
  • PIT96101016740006932223000000
  • d.j.b.
  • in.d90101016740006932227000000
  • j.b.
  • wyd.37101016740006932230000000
  • doch.84101016740006932231000000
  • NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE