urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Mielcu - Mielec

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Mielcu
 • Adres: ul. Żeromskiego 13, 39-300 Mielec
 • Telefony: 0-17 780-00-00
 • Fax: 0-17 780-00-01
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT96101015282002952221000000
  • VAT 46101015282002952222000000
  • PIT93101015282002952223000000
  • d.j.b.
  • in.d87101015282002952227000000
  • j.b.
  • wyd.34101015282002952230000000
  • doch.81101015282002952231000000
  • NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE