urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Miechowie - Miechów

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Miechowie
 • Adres: ul. St. Daneckiej 1, 32-200 Miechów
 • Telefony: 0-41 383-18-19
 • Fax: 0-41 383-01-24
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT75101012700005342221000000
  • VAT 25101012700005342222000000
  • PIT72101012700005342223000000
  • d.j.b.
  • in.d66101012700005342227000000
  • j.b.
  • wyd.13101012700005342230000000
  • doch.60101012700005342231000000
  • NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE