urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Lubinie - Lubin

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Lubinie
 • Adres: ul. Marii C. Skłodowskiej 94, 59-300 Lubin
 • Telefony: 0-76 746-11-01
 • Fax: 0-76 847-84-70
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT36101016740020882221000000
  • VAT 83101016740020882222000000
  • PIT33101016740020882223000000
  • d.j.b.
  • in.d27101016740020882227000000
  • j.b.
  • wyd.71101016740020882230000000
  • doch.21101016740020882231000000
  • NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE