urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Łosicach - Łosice

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Łosicach
 • Adres: ul. 11-go Listopada 1, 08-200 Łosice
 • Telefony: 0-83 359-00-32
 • Fax: 0-83 357-34-41
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT17101010100000392221000000
  • VAT 64101010100000392222000000
  • PIT14101010100000392223000000
  • d.j.b.
  • in.d08101010100000392227000000
  • j.b.
  • wyd.52101010100000392230000000
  • doch.02101010100000392231000000
  • NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE