urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Krośnie - Krosno

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Krośnie
 • Adres: ul. Składowa 5, 38-400 Krosno
 • Telefony: 0-13 437-35-00
 • Fax: 0-13 437-35-08
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT94101015280039422221000000
  • VAT 44101015280039422222000000
  • PIT91101015280039422223000000
  • d.j.b.
  • in.d85101015280039422227000000
  • j.b.
  • wyd.32101015280039422230000000
  • doch.79101015280039422231000000
  • NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE