urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Kraśniku - Kraśnik

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Kraśniku
 • Adres: ul. T. Kościuszki 5, 23-200 Kraśnik
 • Telefony: 0-81 884-30-37
 • Fax: 0-81 884-36-61
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT30101013390021342221000000
  • VAT 77101013390021342222000000
  • PIT27101013390021342223000000
  • d.j.b.
  • in.d21101013390021342227000000
  • j.b.
  • wyd.65101013390021342230000000
  • doch.15101013390021342231000000
  • NBP O/O Lublin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE