urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Kołobrzegu - Kołobrzeg

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Kołobrzegu
 • Adres: ul. Armii Krajowej 2, 78-100 Kołobrzeg
 • Telefony: 0-94 355-19-00
 • Fax: 0-94 352-48-38
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT10101015990176592221000000
  • VAT 57101015990176592222000000
  • PIT07101015990176592223000000
  • d.j.b.
  • in.d98101015990176592227000000
  • j.b.
  • wyd.45101015990176592230000000
  • doch.92101015990176592231000000
  • NBP O/O Szczecin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE