urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Kolnie - Kolno

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Kolnie
 • Adres: ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
 • Telefony: 0-86 278-37-22
 • Fax: 0-86 278-21-77
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT82101010490016902221000000
  • VAT 32101010490016902222000000
  • PIT79101010490016902223000000
  • d.j.b.
  • in.d73101010490016902227000000
  • j.b.
  • wyd.20101010490016902230000000
  • doch.67101010490016902231000000
  • NBP O/O Białystok
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE