urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej - Kazimierza Wielka

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej
 • Adres: ul. Kościuszki 16, 28-500 Kazimierza Wielka
 • Telefony: 0-41 350-11-30
 • Fax: 0-41 350-11-40
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT08101012380857752221000000
  • VAT 55101012380857752222000000
  • PIT05101012380857752223000000
  • d.j.b.
  • in.d96101012380857752227000000
  • j.b.
  • wyd.43101012380857752230000000
  • doch.90101012380857752231000000
  • NBP O/O Kielce
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE