urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim - Kamień Pomorski

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim
 • Adres: ul. Mieszka I 5b, 72-400 Kamień Pomorski
 • Telefony: 0-91 382-00-54
 • Fax: 0-91 382-19-46
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT87101015990056722221000000
  • VAT 37101015990056722222000000
  • PIT84101015990056722223000000
  • d.j.b.
  • in.d78101015990056722227000000
  • j.b.
  • wyd.25101015990056722230000000
  • doch.72101015990056722231000000
  • NBP O/O Szczecin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE