urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze - Jelenia Góra

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze
 • Adres: ul. Wolności 121, 58-500 Jelenia Góra
 • Telefony: 0-75 64-73-500
 • Fax: 0-75 64-73-537
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT06101016740008402221000000
  • VAT 53101016740008402222000000
  • PIT03101016740008402223000000
  • d.j.b.
  • in.d94101016740008402227000000
  • j.b.
  • wyd.41101016740008402230000000
  • doch.88101016740008402231000000
  • NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE