urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Jaworze - Jawor

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Jaworze
 • Adres: ul. Gagarina 5, 59-400 Jawor
 • Telefony: 0-75 64-73-500
 • Fax: 0-76 870-62-24
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT54101016740006642221000000
  • VAT 04101016740006642222000000
  • PIT51101016740006642223000000
  • d.j.b.
  • in.d45101016740006642227000000
  • j.b.
  • wyd.89101016740006642230000000
  • doch.39101016740006642231000000
  • NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE