urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Giżycku - Giżycko

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Giżycku
 • Adres: ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 15, 11-500 Giżycko
 • Telefony: 0-87 429-93-00
 • Fax: 0-87 428-35-07
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT77101013970010102221000000
  • VAT 27101013970010102222000000
  • PIT74101013970010102223000000
  • d.j.b.
  • in.d68101013970010102227000000
  • j.b.
  • wyd.15101013970010102230000000
  • doch.62101013970010102231000000
  • NBP O/O Olsztyn
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE