urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Człuchowie - Człuchów

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Człuchowie
 • Adres: ul. Jerzego z Dąbrowy 5 E, 77-300 Człuchów
 • Telefony: 0-59 834-10-41
 • Fax: 0-59 834-39-26
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT43101011400017042221000000
  • VAT 90101011400017042222000000
  • PIT40101011400017042223000000
  • d.j.b.
  • in.d34101011400017042227000000
  • j.b.
  • wyd.78101011400017042230000000
  • doch.28101011400017042231000000
  • NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE