urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Czechowicach - Dziedzicach - Czechowice-Dziedzice

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Czechowicach - Dziedzicach
 • Adres: ul. Nad Białką 1a, 43-503 Czechowice-Dziedzice
 • Telefony: 0-32 215-55-15
 • Fax: 0-32 215-38-98
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT73101012120003292221000000
  • VAT 23101012120003292222000000
  • PIT70101012120003292223000000
  • d.j.b.
  • in.d64101012120003292227000000
  • j.b.
  • wyd.11101012120003292230000000
  • doch.58101012120003292231000000
  • NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE