urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Chorzowie - Chorzów

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Chorzowie
 • Adres: ul. Armii Krajowej 5, 41-506 Chorzów
 • Telefony: 0-32 246 11 83
 • Fax: 0-32 246-47-43
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT37101012123073692221000000
  • VAT 84101012123073692222000000
  • PIT34101012123073692223000000
  • d.j.b.
  • in.d28101012123073692227000000
  • j.b.
  • wyd.72101012123073692230000000
  • doch.22101012123073692231000000
  • NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE