urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Chojnicach - Chojnice

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Chojnicach
 • Adres: ul. Młyńska 22, 89-600 Chojnice
 • Telefony: 0-52 396-54-32
 • Fax: 0-52 396-54-48
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT05101011400005502221000000
  • VAT 52101011400005502222000000
  • PIT02101011400005502223000000
  • d.j.b.
  • in.d93101011400005502227000000
  • j.b.
  • wyd.40101011400005502230000000
  • doch.87101011400005502231000000
  • NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE