urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej - Bystrzyca Kłodzka

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej
 • Adres: ul. A. Mickiewicza 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
 • Telefony: 0-74 811-79-50
 • Fax: 0-74 811-11-27
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT98101016740023782221000000
  • VAT 48101016740023782222000000
  • PIT95101016740023782223000000
  • d.j.b.
  • in.d89101016740023782227000000
  • j.b.
  • wyd.36101016740023782230000000
  • doch.83101016740023782231000000
  • NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE