urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Bolesławcu - Bolesławiec

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Bolesławcu
 • Adres: ul. Garncarska 10, 59-700 Bolesławiec
 • Telefony: (0 75) 646-52-00
 • Fax: (0 75) 646-52-01
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT20101016740004332221000000
  • VAT 67101016740004332222000000
  • PIT17101016740004332223000000
  • d.j.b.
  • in.d11101016740004332227000000
  • j.b.
  • wyd.55101016740004332230000000
  • doch.05101016740004332231000000
  • NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE