urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim - Bielsk Podlaski

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim
 • Adres: ul. Mickiewicza 33, 17-100 Bielsk Podlaski
 • Telefony: 0-85 730-11-01
 • Fax: 0-85 730-11-00
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT73101010490106472221000000
  • VAT 23101010490106472222000000
  • PIT70101010490106472223000000
  • d.j.b.
  • in.d64101010490106472227000000
  • j.b.
  • wyd.11101010490106472230000000
  • doch.58101010490106472231000000
  • NBP O/O Białystok
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE