urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Bartoszycach - Bartoszyce

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Bartoszycach
 • Adres: ul. Bohaterów Warszawy 5, 11-200 Bartoszyce
 • Telefony: 0-89 762-62-11
 • Fax: 0-89 762-54-10
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT12101013970080062221000000
  • VAT 59101013970080062222000000
  • PIT09101013970080062223000000
  • d.j.b.
  • in.d03101013970080062227000000
  • j.b.
  • wyd.47101013970080062230000000
  • doch.94101013970080062231000000
  • NBP O/O Olsztyn
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE