urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Augustowie - Augustów

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Augustowie
 • Adres: ul. Żabia 7, 16-300 Augustów
 • Telefony: 0-87 643-57-55
 • Fax: 0-87 643-57-55
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT05101010490213402221000000
  • VAT 52101010490213402222000000
  • PIT02101010490213402223000000
  • d.j.b.
  • in.d93101010490213402227000000
  • j.b.
  • wyd.40101010490213402230000000
  • doch.87101010490213402231000000
  • NBP O/O Białystok
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE