urząd skarbowy

Urząd Skarbowy Łódź- Widzew - Łódź-Widzew

 • Nazwa: Urząd Skarbowy Łódź- Widzew
 • Adres: ul. Papiernicza 7, 92-312 Łódź-Widzew
 • Telefony: 0-42 27-50-800
 • Fax: 0-42 27-50-908
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT06101013710000972221000000
  • VAT 53101013710000972222000000
  • PIT03101013710000972223000000
  • d.j.b.
  • in.d94101013710000972227000000
  • j.b.
  • wyd.41101013710000972230000000
  • doch.88101013710000972231000000
  • NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej