urząd skarbowy

Urząd Skarbowy, Lipsko - Lipsko

 • Nazwa: Urząd Skarbowy, Lipsko
 • Adres: ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko
 • Telefony:
 • Fax: -
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT65101010100164502221000000
  • VAT 15101010100164502222000000
  • PIT62101010100164502223000000
  • d.j.b.
  • in.d56101010100164502227000000
  • j.b.
  • wyd.03101010100164502230000000
  • doch.50101010100164502231000000
  • NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE