urząd skarbowy

Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik - Kraków

 • Nazwa: Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik
 • Adres: ul. Krowoderskich Zuchów 2, 31-272 Kraków
 • Telefony: 0-12 66-56-000
 • Fax: 0-12 631-94-80
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT92101012700046752221000000
  • VAT 42101012700046752222000000
  • PIT89101012700046752223000000
  • d.j.b.
  • in.d83101012700046752227000000
  • j.b.
  • wyd.30101012700046752230000000
  • doch.77101012700046752231000000
  • NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Kraków
W TWOIM MIEŚCIE